De toekomst van bedrijfsvloten

Er vindt een seismische verschuiving plaats in het wagenparklandschap, beïnvloed door een aantal factoren, van veranderingen in de voorkeur van werknemers en trends in autobezit tot bezorgdheid over het milieu en technologische vooruitgang.

Toekomstbestendigheid is vandaag de dag een topprioriteit voor wagenparken, waarbij bedrijven de overstap moeten maken naar een meer op mobiliteit gericht, elektrisch aangedreven, datagestuurd wagenpark.

Beslissers op het gebied van wagenparken moeten nu rekening houden met een groot aantal aspecten en het is van essentieel belang dat zij beschikken over een op maat gemaakte, doelgerichte wagenparkstrategie als zij dit nieuwe tijdperk met succes willen doorstaan.

In deze blogpost kijken we naar de veranderingen die in het verschiet liggen voor de wagenparkindustrie en wat besluitvormers te wachten staat.

Verschuiving naar mobiliteit

Mobility-as-a-Service (MaaS) is een opkomend concept, waarbij vervoersoplossingen verschuiven van traditioneel autobezit naar een dienst op aanvraag, die meer wendbare en aanpasbare vervoersopties biedt aan wagenparken en eindgebruikers.

Rideshare-apps, peer-to-peer verhuurdiensten en micromobiliteitsdiensten zijn allemaal voorbeelden van MaaS-oplossingen, net als de meer traditionele vervoerswijzen, zoals trein, vliegtuig, fiets, te voet en bedrijfswagen.

Er is een groeiende vraag naar mobiliteitsoplossingen voor zakenreizen, die het gemak, de toegankelijkheid en de kostenefficiëntie weerspiegelen die door consumentenequivalenten worden geboden.

Multimodaal vervoer komt niet alleen tegemoet aan de uiteenlopende behoeften en wensen van de hedendaagse werknemersdemografie, maar helpt ook vloten klaar te maken voor de toekomst, milieudoelstellingen te verwezenlijken en aan wettelijke vereisten te voldoen.

Hoewel duurzamer vervoer onvermijdelijk is, is de succesvolle invoering van het mobiliteitsmodel afhankelijk van betrouwbare en intuïtieve technologieën.

De sector reageert hierop door software te ontwikkelen die MaaS-diensten bundelt, zoals platforms met geïntegreerde reisplannerfuncties.

Exploitanten kunnen alle reisopties beheren en beoordelen met behulp van real-time informatie, terwijl eindgebruikers profiteren van een eenvoudig te gebruiken, direct boekingssysteem op hun smartphone of desktop.

Bedrijven profiteren niet alleen van het overzicht en de controle over de mobiliteitskosten, maar ook van de keuzevrijheid van de werknemers wat betreft hun reiswijze.

Naast het creëren van een wrijvingsloos en gestroomlijnd systeem voor het boeken van reizen, kunnen deze applicaties bedrijven ook helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

Er kunnen beperkingen worden opgelegd aan meer milieubelastende transportopties en berekeningen van de CO2-uitstoot kunnen worden opgenomen voor elke reisoptie om werknemers te helpen informeren en milieubewustere beslissingen aan te moedigen.

Connected technology

Een van de belangrijkste aanleidingen van verandering in de wagenparkindustrie is connected technology.

Technologie, zoals telematica, verschaft bedrijven de cruciale gegevensinzichten om weloverwogen beslissingen te nemen over wagenparkactiviteiten en de effectieve inzet van voertuigen.

Telematica helpt wagenparkbeheerders niet alleen om volledige transparantie van hun wagenpark te hebben, op afstand en in realtime, maar biedt ook mogelijkheden voor efficiëntere ritplanning en routeoptimalisatie, brandstof- en SMR (Service, Maintenance & Repair)-besparingen, en verbeterd rijgedrag.

Naarmate we een nieuw tijdperk van elektrificatie en automatisering ingaan, zal connected technologie, zoals telematica en Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), een nog grotere rol gaan spelen.

Op een meer directe basis kunnen telematicaoplossingen bedrijven helpen bij hun overgang naar elektrische wagenparken. Vlootgegevens, zoals het dagelijkse aantal afgelegde kilometers, kunnen worden gebruikt om de ICE-voertuigen te identificeren die kunnen worden vervangen door EV-alternatieven, op de meest kosteneffectieve manier.

Bovendien kan de planning van de workflow worden geoptimaliseerd met toegang tot realtime batterijniveaus en resterende rijbereiken voor elk voertuig, terwijl in kaart gebrachte laadinfrastructuur bestuurders kan lokaliseren en naar laadpunten in het veld kan leiden.

Softwareontwikkelingen in opkomst zijn onder meer aansluitrapporten voor laders om ervoor te zorgen dat er wordt opgeladen wanneer de tarieven het gunstigst zijn en net voordat de voertuigen nodig zijn voor de operatie.

Flexibele contracten

De veranderende vlootbehoeften en duurzaamheidsoverwegingen hebben geleid tot een wijdverspreide terughoudendheid om langetermijncontracten te sluiten, waarbij het traditionele contractuele huurvoertuig voor drie jaar en 90.000 km niet langer standaard of geschikt voor zijn doel is.

Als gevolg daarvan vraagt de sector om meer flexibele, efficiënte en geoptimaliseerde opties, waaronder leasing op middellange termijn, hybride regelingen en mobiliteitsoplossingen.

Leaseregelingen van drie tot achttien maanden kunnen bijvoorbeeld een aantrekkelijke, flexibele optie bieden.

Na 90 dagen kunnen de voertuigen worden ingeleverd zonder opzeggingskosten.

Bedrijven die werknemers met kortlopende contracten in dienst hebben, kunnen hier veel baat bij hebben, zoals bedrijven in volatiele of seizoensgebonden sectoren waar de werkdruk schommelt.

Deze leaseregelingen kunnen ook een overbrugging vormen voor bestuurders van een huurwagen die het einde van hun leaseperiode naderen, maar het risico lopen de kilometergrenzen te overschrijden.

Huurcontracten op korte termijn daarentegen worden vaak voor minimaal 28 dagen verhuurd. Deze deals bieden een handige oplossing voor bedrijven die voorzichtig zijn met het terugvorderen van Covid-19 of waarvan het bedrijfsmodel niet geschikt is voor langere contracten.

Bedrijven die tijdelijk voertuigen nodig hebben, kunnen ook kiezen voor 24-uursverhuur.

Dagelijkse huur kan bijvoorbeeld worden gebruikt om dekking te bieden voor auto’s die voor onderhoud of reparatie naar de werkplaats zijn gegaan of om mobiliteit te bieden aan werknemers die aan tijdelijke projecten werken.

Uiteraard hangt er een prijskaartje aan dit niveau van flexibiliteit, dus de kostenimplicaties van verschillende contractlengtes en de huidige en verwachte vlootbehoeften moeten worden afgewogen voordat verbintenissen worden aangegaan.

Pay-as-you-go verzekering

Pay-as-you-go verzekeringen worden een steeds populairdere keuze in de particuliere autobezitsector, maar aanbieders breiden deze dienst in toenemende mate uit tot bedrijfswagenparken.

Voor veel bedrijven is het aantal afgelegde kilometers tijdens de pandemie gedaald en voor degenen die deze trend van lage kilometrage zullen voortzetten of verwachten dat de vraag naar wagenparken zal blijven dalen en stijgen, kan een pay-as-you-go verzekering aanzienlijke besparingen opleveren.

Een pay-as-you-go verzekering is in de eerste plaats gebaseerd op het aantal afgelegde kilometers, maar kan bij gebruik van telematica ook andere parameters omvatten, zoals afgelegde afstand, tijdstip van de rit, afgelegde oppervlakte en rijgedrag van de bestuurder.

Aangezien telematicatechnologie helpt bij het identificeren van risicovol gedrag, krijgen wagenparken niet alleen een beter inzicht in het waarom van rijincidenten, maar krijgen ze ook mogelijkheden voor gerichte training, besparingen op de SMR (Service, Maintenance& Repair) en duidelijk ondersteunend bewijs in geval van verzekeringsclaims.

Bovendien kan de toegang tot deze inzichten in risicogegevens vloten helpen lagere premies te bedingen en neemt de connected technologie de administratieve last weg van het registreren en beheren van het aantal afgelegde kilometers.

Pay-as-you-go onderhoud

Net als pay-as-you-go verzekeringen is pay-as-you onderhoud een populaire trend aan het worden in de wagenparksector.

Traditionele pakketten voor huurcontracten inclusief onderhoud kunnen duur uitvallen voor wagenparkbedrijven en veel van die pakketten voldoen niet aan de eisen van de hedendaagse wagenparken.

Nieuwe voertuigen hebben meestal uitgebreide garanties en langere onderhoudsintervallen, zodat er minder vaak werkplaatsen nodig zijn. Naarmate we verder overschakelen op wagenparken met volledig elektrische voertuigen, zullen de lagere onderhoudsvereisten van elektrische voertuigen nog minder bezoeken aan de garage betekenen.

Door over te stappen op pay-as-you-go onderhoudsmodellen kunnen wagenparken gemiddeld tot 15 procent besparen. Voor grote tot middelgrote wagenparken kan dit zich vertalen in enkele duizenden ponden voor het bedrijfsresultaat, waarbij de liquiditeit binnen het bedrijf wordt gehouden.

Voor wagenparken die de overstap willen maken van ICE-voertuigen naar EV’s, kan een pay-as-you-go onderhoudsmodel ook bevestigen of de vergelijkende onderhoudskosten inderdaad in het voordeel zijn van EV-equivalenten.

Klaar voor verandering

Het bepalen van een doeltreffende strategie tegen een achtergrond van economische onzekerheid en steeds diverser wordende behoeften is een van de belangrijkste uitdagingen waarmee wagenparken vandaag worden geconfronteerd.

De industrie, en de manier waarop deze opereert, evolueert en het is de rol van de wagenparkbeheerder om kerndoelstellingen opnieuw te evalueren en nieuwe processen te faciliteren om gelijke tred te houden met dit tempo van verandering.

Specialisten uit de sector, zoals TraXall, staan echter klaar om bedrijven inzichtelijk advies te geven en hen met succes de weg te wijzen naar een haalbare, kosteneffectieve strategie die geschikt is voor hun unieke vlootpopulatie – niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst.

Bij TraXall beschikken we over ervaren consultants die gespecialiseerd zijn in de complexe dynamiek van de vloot- en mobiliteitsmarkt van vandaag en morgen. Zij zullen jou graag ondersteunen bij het optimaliseren van jouw vloot en bij het nemen van de best mogelijke beslissingen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie of ondersteuning via mail naar info@traxall.be.

 

Wil je meer weten? Advies nodig?