De weg vooruit: vier vlootvoorspellingen voor 2022 en daarna

Nu wagenparkbeheerders afscheid hebben genomen van 2021 – en van wat een uitdagend jaar is gebleken voor de autotransportsector – hoe moeten ze zich voorbereiden op het komende jaar?

De complexiteit van het mondiale economische landschap en de steeds veranderende aard van bedrijfsmobiliteit betekenen dat wagenparkbeheerstrategieën voortdurend moeten evolueren.

Nu we naar de horizon kijken en de bedrijfswereld probeert te herstellen van de COVID-19 pandemie, hebben we vier belangrijke overwegingen op een rijtje gezet die je kunnen helpen jouw plannen voor het toekomstige succes van jouw wagenpark vorm te geven.

Flexibiliteit sleutel bij onzekerheid en verstoring

Van problemen met de toeleveringsketen en bezorgdheid over de beschikbaarheid van voertuigen tot economische volatiliteit, digitale verstoringen en de pandemie: we kunnen gerust stellen dat onzekerheid de enige zekerheid is in de huidige omgeving voor fleetmanagement. Het ziet er niet naar uit dat dit snel zal veranderen.

Bij de strategische voorbereidingen moet dan ook rekening worden gehouden met een grotere flexibiliteit in de besluitvorming.

Naarmate regeringen zich vastleggen op decarbonisatiedoelstellingen en nieuwe wetten van kracht worden, naarmate nieuwe mobiliteitsmodellen ontstaan en nieuwe technologische oplossingen op de markt komen, kan er een beroep worden gedaan op wagenparken om snel te reageren en zich aan te passen.

De vooruitgang in de technologie voor elektrische voertuigen gaat steeds sneller, terwijl toekomstige generaties voertuigen aantrekkelijker en betaalbaarder zullen worden, wat betekent dat wagenparken hun brandstofstrategieën en voertuigkeuzelijsten met toenemende regelmaat moeten herzien.

Flexibiliteit in budgettering en het vermijden van langdurige vlootcontracten kan voordelig blijken voor bedrijven die in tijden van economische onzekerheid een gezonde cashflow willen behouden.

Naarmate de doorlooptijden van nieuwe voertuigen langer worden en nieuwe werkpatronen ingang vinden, zullen sommige bedrijven en werknemers aarzelen om zich vast te leggen op langlopende leasecontracten, waardoor flexibele leasecontracten op middellange termijn en kortlopende huurcontracten aantrekkelijke opties worden.

Elke organisatie zal in het nieuwe jaar te maken krijgen met andere behoeften en uitdagingen, maar het is hun flexibiliteit die uiteindelijk de sleutel kan zijn tot het veiligstellen van hun operationele veerkracht.

De verdere toename van mobiliteitsoplossingen

Bedrijfsmobiliteit zal blijven groeien en evolueren naarmate we er collectief naar streven om zakenreizen duurzamer en kostenefficiënter te maken en tegelijkertijd werknemers de keuze en flexibiliteit te bieden waar ze steeds meer om vragen.

We staan nog maar aan het begin van deze reis, maar we kunnen verwachten dat mobiliteitsbeleid en het aanbieden van op maat gemaakte, flexibele en slimme mobiliteitsoplossingen – naast de bedrijfswagen – in 2022 en daarna steeds meer gemeengoed zullen worden. Bovendien zullen deze in toenemende mate worden ondersteund door digitale oplossingen om mobiliteitsbeslissingen mogelijk te maken en te optimaliseren.

Naarmate de toekomst zich ontvouwt, zullen wagenparkbeheerders dit nieuwe, opkomende mobiliteitsecosysteem steeds meer moeten omarmen door mobiliteitsstrategieën te ontwikkelen, mobiliteitsbudgetten en -vergoedingen in te voeren en te investeren in systemen en processen om het gebruik van voertuigen te verbeteren, de kosten te drukken en een positief milieu-, sociaal en bedrijfsbeheer te waarborgen.

De mobiliteitsmarkt verandert en diversifieert snel. Bedrijven moeten hun vlootpartners inschakelen en nu al beginnen te plannen.

Elektrificatie van het wagenpark zal blijven toenemen

In navolging van de voorstellen van de Europese Commissie hebben de ondertekenende regeringen zich er in een recente COP26-verklaring wereldwijd toe verbonden “ernaar te streven dat alle verkopen van nieuwe auto’s en bestelwagens tegen 2040 of eerder, of uiterlijk tegen 2035 op toonaangevende markten, emissievrij zijn”.

De race is begonnen, maar de tekenen zijn positief, en de richting van de reis is duidelijk.

Volgens gegevens van 26 Europese markten hebben elektrische voertuigen (EV’s) en plug-in hybrides in augustus 2021 voor de allereerste keer hun dieseltegenhangers ingehaald. Bovendien heeft de Europese vereniging van autofabrikanten (ACEA) bekendgemaakt dat bijna één op de vijf voertuigen die in het derde kwartaal van het jaar (juli-september) in de Europese Unie werden verkocht, een elektrisch model was.

Nu er meer keuze is uit EV-modellen, de autofabrikanten hun productie opvoeren, de oplaadinfrastructuur verbetert (de Green Deal van de EU streeft naar één miljoen punten in het hele blok tegen 2025) en er overtuigende besparingen op de totale kosten van eigendom (TCO) kunnen worden gerealiseerd, helpen zakelijke wagenparken de toon aan te geven.

De business case zal inderdaad steeds sterker worden naarmate de overheidsvoorschriften strenger worden en de uitrol van lage-emissiezones (LEZ’s) doorgaat.

Als we vooruit kijken, zal het besef dat de invoering van EV zowel zakelijk als voor het milieu aanzienlijke voordelen oplevert, de elektrificatietrend versnellen.

Veiligheidsnormen staan centraal

Verkeersveiligheid mag dan een terugkerend thema zijn voor zakelijke wagenparken, maar een reeks factoren zal ertoe leiden dat risicobeheer in 2022 hoger op de bedrijfsagenda’s komt te staan.

Volgens de Britse liefdadigheidsorganisatie Brake, die zich inzet voor verkeersveiligheid, sterven er jaarlijks nog steeds meer dan 1,35 miljoen mensen op de wegen in de wereld.

In heel Europa is het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 weliswaar met 36 procent gedaald, maar ondanks deze vooruitgang is de EU er niet in geslaagd de doelstelling van 50 procent voor dit decennium te halen.

De wereldwijde inzet om de verkeersveiligheid te verbeteren, vertoont dan ook weinig tekenen van afzwakking. De verkeersveiligheidsstrategie van de EU heeft nu tot doel het aantal verkeersdoden tegen 2050 tot “bijna nul” terug te brengen en het Europees Parlement heeft onlangs een verslag over verkeersveiligheid ondertekend waarin aanbevelingen worden gedaan over hoe dit kan worden bereikt, onder meer door de aankoop en het gebruik van veiligere, schone voertuigen te stimuleren.

Alle nieuwe voertuigen die in de EU worden verkocht, moeten vanaf juli 2022 zijn uitgerust met veiligheidsvoorzieningen zoals intelligente snelheidsassistentie en geavanceerde noodremsystemen, en volgens de ETSC (European Transport Safety Council) zal de Europese Unie tegen volgend jaar “veruit de strengste voertuigveiligheidsnormen ter wereld hebben”.

Dit streven naar betere veiligheidsnormen zal de activiteiten van wagenparken en hun risicobeheerprogramma’s blijven beïnvloeden.

Bovendien zullen de nieuwe mobiliteitspatronen van werknemers na de overstap op elektrische auto’s, innovaties in de veiligheidstechnologieën op de vervangingsmarkt en de overgang naar elektrisch rijden – waarbij bestuurders van wagenparken te maken zullen krijgen met nieuwe rijeigenschappen van elektrische auto’s – er allemaal toe bijdragen dat het beheer van verkeersrisico’s opnieuw in de schijnwerpers komt te staan.

Wil je meer weten? Advies nodig?