Dit is wat je nu moet doen voor een vlotte transitie naar een groene vloot

Vorig jaar maakte de regering haar plannen bekend voor een emissievrij wagenpark tegen 2026. Ben je nog niet gestart met de vergroening van je vloot, dan check je best onze concrete tips voor een vlotte transitie.

Full TCO (Total Cost of Ownership) is een must
Werk je vandaag nog niet met een full TCO-nadering dan is dit absoluut het eerste dat je moet aanpakken. Dat betekent dat je niet enkel rekening houdt met de leaseprijs maar ook extra componenten toevoegt zoals fiscale aftrekbaarheid, niet-recupereerbare BTW, CO2-taks, brandstof of elektriciteitsprovisie, laadinfrastructuur bij de medewerker thuis of mobiliteitsbudget. Op deze manier creëer je ruimte om alternatieven toe te voegen en aan te bieden die complementair zijn aan de activiteiten en functies van je bedrijf. Hou er rekening mee dat de huidige budgetten geherdefinieerd moeten worden wanneer je een full TCO implementeert.

Het is bovendien heel belangrijk dat je PHEV’s  goed opvolgt. Hoe past dit soort wagens bij het bestuurdersgedrag van je medewerkers en hoe kan je dit best monitoren? Als je op korte termijn nog plug-in hybride wagens wilt aanbieden, loop je een beperkt risico. Wil je de wagen langer inzetten, dan kan dit wel eens een pijnlijke fiscale kater worden.

Realiseer je goed dat je investeringen moet doen en accepteer dat er mogelijks extra kosten aan te pas komen afhankelijk van de wagens die je wil aanbieden aan je medewerkers. Deze kosten kan je volledig, gedeeltelijk of helemaal niet deel laten uitmaken van het TCO-budget.

Doe onderzoek
Wij zien een enorme groei en diversiteit aan partners voor elektrificatie, mobiliteit en deeloplossingen. Start dus een onderzoek en begin met een interne survey. Pols naar de interesse bij je medewerkers over de verschillende mogelijkheden: laadmogelijkheden bij medewerkers thuis, mobiliteitsbudget, fiets, openbaar vervoer enzovoort. Op die manier heb je een goede richtlijn om het succes van je plan in te schatten en op welke soort oplossingen en potentiële partners je je moet richten. Vergeet niet dat niet iedereen in één bepaald mobiliteitsprofiel past. Schets daarom per medewerker een gepast profiel zodat je een gepast pakket kan samenstellen.

Daarna is het tijd om een een marktonderzoek te lanceren. Informeer je naar wat de beschikbare partijen specifiek aanbieden en of dat aanbod aansluit bij de specifieke noden van je bedrijf en medewerkers. Vergelijk ook zeker de mogelijkheden op proces- en rapporteringsniveau en eventuele mogelijke interfaces met andere tools. Stel zeker de vraag hoe de terugbetalingen naar de medewerkers verlopen.

Neem dan de partners onder de arm die de juiste tools, kennis, ervaring en een langetermijnvisie hebben die past bij jouw doelstellingen. Ook een transparant platform is belangrijk om de processen beheersbaar te houden voor alle stakeholders binnen je onderneming die betrokken zijn zoals HR, finance, compensation & benefits. Transparante en eenvoudige tools zorgen ook voor een positieve medewerkerservaring en tevredenheid.

(Her)Schrijf je policies
Na je marktonderzoek en de interne analyse is je bedrijf klaar om de nieuwe richtlijnen te bundelen en te documenteren. Vergeet niet om duidelijke regelgevingen te vermelden over bijvoorbeeld het gebruik van de laadinfrastructuren thuis en op kantoor. Wat gebeurt er als iemand het bedrijf verlaat of verhuist? Wat zijn de voorwaarden om een elektrische wagen te bestellen? Waar mag je laden? Hoe zit het met publiek laden? Wie komt er in aanmerking voor het mobiliteitsbudget? Deze praktische zaken zijn zeer belangrijk te vermelden.

Ons advies naar onze klanten is altijd: bundel alles in één document. Zo voorkom je verwijzingen naar andere documenten die na verloop van tijd niet meer up-to-date zijn.

Communiceer
Betrek en informeer je medewerkers. Neem hen mee in je verhaal en stimuleer hen om keuzes te maken. Organiseer infosessies waar je hen de verschillende mogelijkheden toont en waar je toelichting geeft over het hoe en waarom je bedrijf voor deze wijzigingen heeft gekozen.

Kopieer niet
Kopieer vooral niet wat andere bedrijven doen want één oplossing voor iedereen bestaat niet. Ga niet mee met de hype maar maak je eigen diepgaande analyse en bekijk wat praktisch haalbaar is. Stel ook een mobiliteitsprofiel op per medewerker. Er is al ontzettend veel mogelijk en dit zal alleen maar toenemen in de toekomst. Let daarbij vooral op dat je kijkt wat echt relevant voor is voor je bedrijf. Vermijd een te gefragmenteerd aanbod.

Blijf niet stilstaan, neem actie
Time is running out. Zorg er voor dat je car & mobility policy klaar is ten laatste tegen eind 2022. We raden je aan om die policy jaarlijks te updaten of zeker te herbekijken gezien de continue veranderingen in fiscaliteit, elektrificatie en mobiliteit. Wees je ervan bewust dat de regering deze beslissingen genomen heeft om bepaalde oplossingen te stimuleren en andere te ontmoedigen. Uiteindelijk moeten we mee op de trein als we niet willen achterblijven en verdrinken in de torenhoge stijging van de autogerelateerde kosten.

Zet deze tips om in concrete stappen voor je bedrijf en je vloot. Wij wensen je veel succes. Heb je nood aan een één-op-één online gesprek om hierover te sparren? Neem dan contact op met Farrah Pedrido, onze sales manager.

Wil je meer weten? Advies nodig?