6 uitdagingen bij het beheer van een internationale vloot

Wie een internationale vloot op een succesvolle manier wil beheren, kan tegen een aantal uitdagingen aanlopen. We sommen ze hieronder op en geven meteen de oplossingen die de experten van TraXall International bieden.

Gebrek aan transparantie
Een transparant overzicht van de internationale vloot ontbreekt vaak om bij het vlootbeheer goed gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Onvolledige of ontbrekende informatie kan leiden tot verkeerde beslissingen.

→ TraXall International biedt de juiste oplossingen om deze transparantie te bereiken en de juiste beslissingen te ondersteunen, internationaal en voor elke markt.

Gebrek aan expertise
Leveranciers en leasemaatschappijen beschikken vaak over betere informatie over het wagenpark dan de bedrijven waaraan zij leveren, wat kan leiden tot onbenut potentieel.

→ TraXall International’s diepgaande kennis van de lokale markt en zijn analyse van wagenparkgegevens, zorgt ervoor dat zijn klanten profiteren van dit potentieel.

Uitdaging car policy
De car policy is de basis van het wagenparkbeheer om de verwachtingen van de werknemers en de belangen van de onderneming samen te brengen. Daarnaast zorgt dit voor een aanzienlijke – en vaak verborgen – administratieve en resource belasting.

→ TraXall International brengt de doelstellingen van het beleid in evenwicht.

Gebrek aan kennis van besparingspotentieel
Veel bedrijven met internationaal gepositioneerde wagenparken realiseren zich vaak niet welke mogelijkheden zij hebben om hun wagenparkinvesteringen te optimaliseren.

→TraXall International zoekt proactief naar efficiëntieverbeteringen en werkt met jou samen om verbeteringen te realiseren.

Enorme procesinspanning
De dagelijkse gang van zaken en routine laten vaak niet toe processen onder de loep te nemen of te optimaliseren. Omwille van de eenvoud kunnen organisaties kiezen voor één enkel leasingbedrijf, wat misschien gemakkelijk is maar ook duur kan uitvallen.

→ TraXall International kan deze last verlichten.

De uitdaging van de toeleveringsketen en strategie
Idealiter wil jouw onderneming gegevens, controle, kostenefficiëntie en vlootexpertise op één plaats. Maar je weet dat je ergens compromissen zal moeten sluiten of de prijs zal moeten betalen om dit te bereiken.

→ TraXall International is de oplossing. Sole Supply Simplicity: Multi-Supply Efficiency levert continue concurrentie in elke markt, verzekert je van de beste prijzen op de lokale markt voor elk voertuig, terwijl jouw bedrijf één aanspreekpunt heeft waar alles onder controle is en gegevens absoluut zijn.

Heb je interesse? Of wil je meer weten? Contacteer ons dan via mail of stuur een mail naar Farrah Pedrido, Sales Manager TraXall Belgium.

Wil je meer weten? Advies nodig?